×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.02.2019 | Viewers 900
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุ 30-45 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
3. มีความรู้/ทักษะในด้าน มอเตอร์สปอร์ต/เครื่องยนต์/ช่าง
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
5. ใจรักงานด้านบริการ
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
-หัวหน้างานดูแลสนาม Go Cart
-จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับทางลูกค้า
-แจ้งข้อมูลให้แก่ทางลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
-จัดทำขข้อมูลเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนเงินทดแทน
-ค่าอาหาร
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.02.2019
Housekeeping Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register