×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.03.2019 | Viewers 2,022
Salary :
เงินเดือน
60,001 - 70,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองสาน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุ 35-45 ปี
2 วุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี
3. มีบุคลิกดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ
4. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจีน หรือซีฟู้ด หรือร้านอาหารในโรงแรม อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6. สามารถใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
-บริหารจัดการทีมงาน (40-50 คน) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท โดยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
-สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานให้ทันกับสถานการณ์การแข่งขัน
-วางแผนและบริหารงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้
-บริหารด้านการตลาดเพื่อนำมาปรับใช้กับร้านและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
Welfare
สวัสดิการ
1.Service Charge
2.Incentive
3.ค่า tip
4.ค่าเชียร์สินค้าและเครื่องดื่ม
5.ค่าอาหาร
6.โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
7.ประกันอุบัติเหตุ
8.ประกันสังคม

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
30.04.2019
Hostess (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
30.04.2019
Captain (กัปตัน)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
30.04.2019
Manager (ผู้จัดการร้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
30.04.2019
Supervisor (หัวหน้าส่วนงานบริการ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
30.04.2019
Sous Chef (ประจำเอเชียทีค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register