×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.08.2018 | Viewers 823
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Bachelor degree in Accounting
Good command in English or Chinese
Job Details
รายละเอียดงาน
- Do Por Nor Dor 50&51
- Extend Hotel license
- Coordination with auditor government department if need
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.03.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.03.2019
Butcher Demi Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Butcher Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Human Resources Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Assistant Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Outlet Manager (Chinese Restaurant)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.03.2019
Corporate Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.03.2019
Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.03.2019
Technician Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.03.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.03.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register