×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.10.2019 | Viewers 3,505
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
2.มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3.บุคลิกดี อัธยาศัยดี
4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.มีความรู้ด้านงานระบบไอทีเป็นอย่างดี
6.มีความรับผิดชอบต่องาน มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.สามารถทำงานเป็นกะได้

Welfare
สวัสดิการ
1.ค่าบริการ(Service Charge)
2.ห้องอาหารสำหรับพนักงาน
3.ห้องพยาบาล
4.ประกันชีวิต(ประกันกลุ่ม)
5.สวัสดิการซักรีด
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
7.วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.วันลากิจอื่นๆ
9.สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน
10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
06.12.2019
Director of Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Health Club Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Director of Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Commis I - Banquet Kitchen (ครัวจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Doorman (พนักงานเปิดประตู)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2019
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Public Area Attendant (พนักงานทำความสะอาดทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.12.2019
Sound Banquet Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2019
นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Plumber [ช่างประปา]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Captain (ห้องอาหารจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2019
Air-Condition Technician
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.12.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.12.2019
Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Assistant Training Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
06.12.2019
Commis I (ครัวไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
06.12.2019
Hostesses-Banquet
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2019
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2019
Commis I - European Kitchen (ครัวยุโรป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Guest Service Agent [GSA] (Chinese Nationality)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2019
Admin Officer (แผนกรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2019
Secretary to Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register