×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.04.2019 | Viewers 2,027
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Disabled only
รับเฉพาะผู้พิการ
Welfare
สวัสดิการ
ค่าบริการ 4000 บาท
อาหาร 2 มื้อ
วันหยุด 6 วัน ต่อเดือน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วันต่อปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
วันหยุดวันเกิด
เงินช่วยเหลือจัดงานศพ กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
และสวัสดิการอืนๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.04.2019
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.04.2019
Night Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.04.2019
Income Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.04.2019
E-Commerce Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.04.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.04.2019
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.04.2019
Room Division Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Security Guard รปภ.รายวัน ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.04.2019
Engineer Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.04.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.04.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register