×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.11.2018 | Viewers 2,031
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
*มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และผู้ใตับังคับบัญชาสำหรับงานครัว
*มีความสามารถในการควบคุม ลด เพิ่ม หรือ รักษามาตรฐานในการปรุงอาหารเพื่อบริการอก่ลูกค้า
*มีทักษะในการคิดคำนวนต้นทุนการผลิต ควบคุม และมีแนวทางในการบริหารจัดการ วัตถุดิบ สินค้าคงคลังได้ดี
*มีความเสียสละ ยืดหยุ่น เรื่องเวลา
*มีความรู้ ความสามารถ ในทักษะคอมพิวเตอร์ได้ดี
*สามารถสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด และตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ
Job Details
รายละเอียดงาน
*บริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าของโรงแรม
*บริหารจัดการบุคคลากรในแผนกครัวและสจ๊วต
*ดูแลจัดการ จัดสรร บริหารงานภายในครัว ทั้งในเรื่องการจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การวางแผนงานต่างๆ
*ดูแลและรับผิดชอบในการจัดการอาหารเช้า เมนูอาหารเช้า
*สร้างสรรค์และคิดโปรโมชั่นสำหรับร้านอาหาร ตลอดทั้งปี
*ประสานงานในการจัดซื้อ เปรียบเทียบ และมีอำนาจในการต่อรองผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้ากับทางร้านค้าต่างๆ
*ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งแผนก
Welfare
สวัสดิการ
เงินค่าบริการ (ประมาณ 4,500 - 6,000 บาท/เดือน)
- ประกันกลุ่ม
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด
- วันหยุดประจำสัปดาห์ ละ 2 วัน
- วันหยุดวันเกิด 1 วัน
- วันหยุดตามประเพณี ขั้นต่ำ 15 วัน
- วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี (ทำงานครบ 3 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน)
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงพนักงานดีเด่น และ งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน 4 ไตรมาส/ปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 1 ครั้ง/ปี
- อบรมพนักงาน (อบรมทั่วไป และ อบรมภาคบังคับ)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.04.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Laundry Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.04.2019
IT Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.04.2019
Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.04.2019
Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.04.2019
Commis III
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.04.2019
Room Attendant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.04.2019
นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.03.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.03.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register