×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.01.2019 | Viewers 882
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 18 ขึ้นไป
3. มีใจรักงานบริการ
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (กะเช้า และกะบ่าย)
5. มีความอดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ขยัน และซื่อสัตย์ในการทำงาน
6. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง
7. หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลบริการลูกค้า
- เสริฟอาหาร
- งานอิ่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge การันตี 10,000 บาทต่อเดือน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ประจำปี
- วันหยุดประจำปี ลากิจ ลาพักร้อน
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารพนักงานเดือนละ 1,300 บาท
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---