×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.05.2019 | Viewers 1,796
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- มีทักษะด้านการประสานงาน และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
- มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับโทรศัพท์ภายในแผนกแม่บ้าน
- ติดต่อและประสานงานภายในแผนกแม่บ้าน และแผนกอื่นๆ
- เป็นผู้ประสานงานบุคคลระหว่างแขกกับพนักงานแม่บ้าน หรือพนักงานแผนกอื่นๆที่ดกี่ยวข้อง
- ทำงานเอกสารของแผนกแม่บ้าน
Welfare
สวัสดิการ
- สวัสดิการประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ จากการทำงาน
- ประกันชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน / เดือน
- เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- เงินช่วยเหลือ การจัดงานศพพนักงานและครอบครัว
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำ3เดือน และพนักงานดีเด่นประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรม และพัฒนา
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
- กิจกรรม Staff Birthday
- ยูนิฟอร์ม
- อาหาร 2 มื้อ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.08.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Sales Executive - Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.08.2019
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.08.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
22.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.08.2019
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.08.2019
Waiter/Waitress
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
13.08.2019
Carpenter and Painter (ช่างทาสี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.08.2019
Human Resource &Training Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
31.07.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register