×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.01.2019 | Viewers 1,385
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
- มีใบผู้ดำเนินการสปา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีใจรักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลการบริการที่มีคุณภาพตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้บริการสปา
- ควบคุมและบริหารพนักงานสปา
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบริการหรือคู่มือใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ
- ควบคุมและตรวจสอบสินค้า, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา
- ทำงานเอกสารและรายงาน
- ทำงานร่วมกับฝ่ายขายของโรงแรมในการคิดโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- ควบคุมเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ของสถานที่ให้ทั้งลูกค้าและพนักงาน
- ควบคุมดูแลการบริการและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---