×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.01.2019 | Viewers 2,127
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
7 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Thai Nationality.
- Male or Female, Age not over 50 years old.
- Bachelor/Master Degree in Hospitality Management.
- Experienced in Hotel operation at least 7 years of experience working in 3+ stars hotels in Thailand.
- Have been Director Of Sales will be interesting before.
- Experienced in working directly with hotel owners.
- Excellent communication and interpersonal skills for dealing with diverse customers and employees.
- Computer literate: Microsoft Office - Word / Excel, PowerPoint.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.03.2019
Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.03.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.03.2019
Accounting officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.03.2019
Marketing Communication Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
08.03.2019
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register