×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.10.2018 | Viewers 729
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
6 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ความชำนาญในการจัดทำงบการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวางแผนและการจัดระบบบัญชี
- การแก้ไขปัญหาและการให้คำปรึกษาแนะนำ
- มีภาวะผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
วางแผน และควบคุมการดำเนินงานด้านการจัดทำบัญชีของบริษัท การจัดทำภาษีประเภทต่างๆ ของบริษัท/โรงแรม การบริหารและควบคุมเงินสดและการเบิกจ่ายของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และงบประมาณของบริษัท/โรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร
- uniform
- Service Charge
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณฐิติพร ลาวัณย์ทวีป (ที่ปรึกษา)
เลขที่ 2009 ซอยแบริ่ง 4 ถนนสุขุมวิท 107 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ
เว็บไซต์ : tha.marigoldsukhumvit.com/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.10.2018
Receptionist/ G.S.A. สุขุมวิท 107
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.10.2018
Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
Receptionist [พนักงานต้อนรับ] สาขารามคำแหง
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
พนักงานต้อนรับ สาขาสุขุมวิท 107
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register