×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.05.2019 | Viewers 1,275
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ผ่านการปรุงอาหารอินเดียมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หากสามารถทำอาหารไทยได้ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านภาชนะและอุกรณ์ในครัว
- ผู้สมัครที่เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Qualifications:
- Male or female
- Age does not exceed 50 years old
- Having experience in cooking Indian foods for at least 3-5 years/ able to cook Thai is advantageous
- Must be able to cook India foods in all parts of the country
- Able to start work immediately is a plus
Job Details
รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมและออกแบบรายการอาหารอินเดีย ให้เหมาะสมจำนวนลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม
- ปรุงอาหารเมนูต่างๆ ตามรายการที่กำหนดในแต่ละวัน
- จัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ และวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเตาประกอบอาหารหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
- ปฏิบัติงานระหว่าง 05.00 - 14.00 น.

Job descriptions:
- Cooking daily designated Indian foods for buffet breakfast line
- Preparing materials, kitchen equipment ready to cook and cleaning those up after a finish
- Performing other cooking tasks as per assigned
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Duty Meal
- Incentive
- เบี้ยขยัน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพนักงาน คลอดบุตร, งานสมรส, งานฌาปนกิจฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรมพนักงาน เช่น งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือน , งานเลี้ยงปีใหม่ฯ
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- สวัสดิการของเยี่ยมพนักงาน
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---