×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.04.2019 | Viewers 940
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-มีประสบการณ์ด้านงานขายตลาดการท่องเที่ยวและบริการ (ถ้ามีประสบการณ์ด้านการติดต่อกับ Tour Agents จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราคาขายและต้นทุน
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหพ้
- สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้
- มีความละเอียด และสามารถทำงานเอกสารได้
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแลด้านงานขายตลาดการท่องเที่ยวและบริการ
-สามารถทำงานเอกสารได้ ทั้งโปรแกรม Microsoft
-สามารถออกทำงานนอกสถานที่ได้
Welfare
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge ) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
-อาหารกลางวัน หรือ ค่าอาหารกลางวัน
-ชุดเครื่องแบบพนักงาน ( ตามนโนบายของบริษัทฯ )
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินทุนการศึกษาบุตร (สำหรับพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
-โบนัสตามผลประกอบการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.09.2019
Commis I (ถนัดอาหารไทย-จีน) ประจำร้านกินลมชมสะพาน ซอยสามเสน ซ.3
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.09.2019
DemiChef (ประจำร้านต้มยำกุ้ง ถนนข้าวสาร เขตพระนคร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.09.2019
Commis II (ประจำร้านในเครือBuddy Group)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.09.2019
Hostess / PR (ร่้าน The Club ถนนข้าวสาร, ร้านสองฝั่งคลอง ปากเกร็ด นนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.09.2019
Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register