×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.03.2019 | Viewers 1,519
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
เชี่ยวชาญอาหารจีน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.07.2019
General Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2019
Sales and Marketing Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย-Cooperate]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.07.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Travel Agents Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.07.2019
Corporates & Agent Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.07.2019
Executive Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2019
Government
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.07.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2019
Fitness Manager (ผู้จัดการแผนกฟิตเนส)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
12.07.2019
Chef Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.07.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register