×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 1,447
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 30-40 ปี
- บุคลิกดี รักงานบริการ มีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
- ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน
Job Details
รายละเอียดงาน
- Directs, controls, co-ordinates and supervises all Servers.
- Ensures that the outlets area are clean. All discrepancies should be brought to the attention of the department concerned. Makes work order, if necessary, and follow up until the job is done.
- Supervises and oversees consistent, smooth and efficient service rendered to guests at the outlets.
- Checks daily events to ensure that specific requirements are carried out accordingly.
- Attends to operational problems brought to his/her attention, attends to guest- s complaints, inquiries and requests.
- Deals with staffs that encounter problems or difficulties.
- Performs service recovery.
- Responsible for cleanliness and maintenance of outlets, operation equipment and other material used by the outlets.
รายละเอียดงาน
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน
-จัดเตรียมความเรียบร้อยของห้องอาหาร
-รับรองลูกค้า และดูแลเรื่องการสั่งอาหารให้ตรงตามความต้องการและความรวดเร็ว
-ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ
-อธิบายวิธีรายการเมนู ต่างๆได้ จัดทำเมนูปัจจุบันให้กับลูกค้าและตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร
-เตรียมความพร้อม ให้บริการอาหาร พิเศษ ที่โต๊ะ ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า
-ควบคุมดูแลพื้นที่การให้บริการ
Welfare
สวัสดิการ
1.Salary
2.Service Charge
3.Bonus
4.Annual Leave
5.Insurance
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าบริการ
- โบนัส
- วันหยุดประจำปี
-อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---