×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.05.2019 | Viewers 1,413
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Job Qualifications
.Thai citizen with good personality
ข้อกำหนด
- มีใจรักงานบริการ อดทน และแข็งแรง สามารถทำงานเป็นกะได้
- บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
Job Details
- Responsible for serving food and beverages in designated restaurant.
-Carry out all duties in accordance with tasks and descriptions with reference to hotel rules and policies.
-Performs any other duties as may be assigned by the superior.

-บริการเสริ์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
- รับ Order รายการอาหาร
- ตรวจทานรายการอาหารและเครื่องดื่มก่อนเสริ์ฟให้ลูกค้าถูกต้องตามโต๊ะ
- เคลียร์โต๊ะอาหารหลังจากลูกค้าเช็คบิล ด้วยความ รวดเร็ว สะอาด
- จัดโต๊ะเตรียมต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการรายถัดไป

Welfare
สวัสดิการ
1.Salary
2.Service Charge
3.Bonus
4.Annual Leave
5.Insurance
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าบริการ
- โบนัส
- วันหยุดประจำปี
-อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---