×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.01.2019 | Viewers 700
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Mail or Female
- Thai nationality
- Able to work 6 days per week
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าบริการ
- โบนัส
- วันหยุดประจำปี
-อื่นๆ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Tee Bale (รองผู้จัดการทั่วไป (Deputy General Manager))
189 สุรวงษศ์ กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย กรุณาเข้าทางซอยสีลม 18 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.britishclubbangkok.org
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.01.2019
Event Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
หัวหน้าครัวไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Assistant Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Facilities Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Kitchen Staff (Chef, Helper)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Waiter/ Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
[Engineers] ช่าง
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.01.2019
Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register