×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.12.2018 | Viewers 1,507
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
- สามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
ตอบรับการร้องขอของผู้พักอาศัยสำหรับการจัดเตรียมหรือการบริการที่พิเศษ (ตัวอย่างเช่น การเดินทาง, การจอง, บริการซักรีด) โดยการจัดเตรียม หรือระบุผู้ให้บริการที่เหมาะสม ตอบรับการร้องขอที่พิเศษจากแขกกับความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะ และติดตามผลเพื่อความพึงพอใจของแขก รวบรวม, สรุป, และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบบริเวณ รวมถึงเหตุการณ์และกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ รับโทรศัพท์, บันทึกข้อความ และดำเนินทุกกิจกรรมในการใช้โทรศัพท์ของแขก, การส่งข้อความ, คำร้อง, คำถาม, หรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับบุคคล หรือแผนกที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานส่วนหน้า, แผนกแม่บ้าน, แผนกช่าง, แผนกป้องกันสูญเสีย) ตามความจำเป็นในการแก้ไขการเรียก, การร้องขอ, หรือปัญหาต่างๆ ตรวจสอบรายงานบันทึก, สมุดบันทึกเตือนความจำ, และเอกสารจ่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในบันทึกประจำวัน ตรวจสอบที่นั่งที่พร้อมให้บริการ, การบริการ, ความปลอดภัย, และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พักอาศัย
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- อาหารวันละ 2 มื้อ (เฉพาะวันทำงาน)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---