×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.12.2018 | Viewers 777
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
3.มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามงานกับคนงานและผู้รับเหมา
2.ตรวจสอบการทำงานให้ได้มาตราฐานการทำงานที่ถูกต้อง
3.คิดปริมาณงาน ทำเอกสารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
4.วางแผนการทำงานรายวันและปฏิบัติตามแผนงานของบริษัท
5.ตรวจสอบ defect งานแลละประสานงานให้ผูรับเหมาแก้ไข
6.ประสานงานกับแผนกต่างๆของทางบริษัท
7.ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ/พัทยา(มีค่าเดินทางให้)
Welfare
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.มีค่าเดินทางให้(ในกรณีที่ต้องออกนอกสถานที่)
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Thararat Srisuriyawong (HR Officer)
372 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.akarahotel.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.12.2018
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.12.2018
Project Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
14.12.2018
Waitress / Waiter / ฺBartender
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2018
Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
14.12.2018
Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ](Hotel Supplies)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.12.2018
Sales Manager (Hotel Supplies)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
14.12.2018
โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง/ตกแต่งภายใน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.12.2018
HRM / AHRM (Head Office)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
14.12.2018
Digital Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.12.2018
คนขับรถ Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
14.12.2018
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.12.2018
Commis 1,2 (temp.)(ครัวไทย)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2018
Casual
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.12.2018
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.12.2018
Bar Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register