×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.02.2019 | Viewers 1,435
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Phiphi
เกาะพีพี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
- สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดี
- มีระเบียบวินัยในตนเองสูง
- สามารถจัดการงานเอกสารภายในแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการสอนงาน
- สามารถใช้โปรแกรม MS: Office ได้ดี
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลการทำจ่ายเงินเดือนและค่าบริการตามวงรอบ
- ดูแลและเบิกจ่ายเงินต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้
รับตามนโยบายของโรงแรม
- ควบคุมระบบบันทึกเวลาการทำงาน และ รายงานทันทีหาก
พบสิ่งผิดปกติ
- ฝึกและสอนพนักงานใหม่ในแผนก
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในเรื่องกิจกรรม ที่มีในโรงแรม
- ให้ความร่วมมือกับแผนกอื่นๆในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัว
พนักงาน
- จัดเตรียมคู่มือ เอกสาร หรือมอบหมายและดูแลงานในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามการมอบหมาย
งานจากรองผู้จัดการหรือผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- ดูแลและตรวจสอบความประพฤติและพัฒนาการของ
พนักงานหลังจากการฝึกอบรม
- ดูแลระบบการคัดเลือกพนักงานและติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ภายนอกเพื่อสนับสนุนระบบจัดหาพนักงาน
Welfare
สวัสดิการ
Fringe Benefits:
- Good Salary/ แพ็คเกจเริ่มต้นที่น่าสนใจ
- Excellent Service Charge / เซอร์วิสชาร์จ
- Group Insurance Protection / ประกันชีวิต
- 3 meals per day / อาหาร 3 มื้อ ต่อวัน
- Uniform Laundry / ชุดพนักงานและซักรีด
- Transportation from/to Phuket / Krabi - Resort for round trip by ferry / ตั๋วเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ตหรือกระบี่
- Free Accommodation as per your position category at resort / หอพักพนักงาน
- Free Trips to Phi Phi Town / บริการเรือ รับ-ส่ง ต้นไทร
- 15 Public Holidays / วันหยุดประเพณี 15 วัน
- Annual Leave / วันหยุดพักร้อน
- Free Nurse Assistance / พยาบาลประจำ 24 ชั่วโมง
- Friend & Family rate during low season / ส่วนลดค่าห้องพักราคาพิเศษสำหรับเพื่อนและครอบครัวในการเข้าพักโรงแรมฯ
- Skill Training / โปรแกรมการฝึกอบรม
- English Training / การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
- Social Activities / Sport / กิจกรรมและกีฬา
- Staff Birthday Party / งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
09.05.2019
Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.05.2019
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.05.2019
Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.04.2019
Spa Therapist พนักงานนวด
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.04.2019
Chef De Partie (Thai) ด่วน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register