×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.03.2019 | Viewers 1,096
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 60 years old
อายุไม่เกิน 60 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความรู้เกี่ยวกับ A/P และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
- มีประสบการณ์ทำงานในแผนกบัญชีและการเงิน
- ตรงต่อเวลา
- มีความสื่อสัตย์
- ความงานใต้ภาวะความกดดันได้
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแลการเบิก-จ่าย เงินสดย่อย รวมทั้งเบิกชดเชย
-ควบคุมดูแล ทะเบียนทรัพย์สิน รวมทั้งคำนวณค่าเสื่อมราคา
-จัดทำ Reconcileพร้อมเอกสารประกอบ รายการในงบดุล
-จัดทำ รายงาน ภาษีขาย (ภพ.30)
-ช่วยงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- Service Charge
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- OPD 10,000 /ปี
- วันลาพักร้อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- หยุด เสาร์ - อาทิตย์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.07.2019
Security Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2019
Receiving Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register