×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 1,432
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Thai Nationality
- Both Male/Female can apply.
- Must be detail oriented, well organized, decisive, and results oriented
- Excellent leadership skills and exceptional communication skills
- Previous role as an e-Commerce and Revenue Manager in a similar quality hotel.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Coordinates with the Sales team, determine rate philosophy and structure.
- Analyzes trends to be able to set daily and long-term goals for occupancy and average rates.
- Identifies packaging opportunities in periods of high or low demand.
- Production of status report, highlighting the busy and slow season, weekly, monthly or yearly and adjusting rates accordingly.
- Full analysis of all hotels in the competitive set.
- Develops and implement digital communication to promote marketing
- Develops content and basis monitoring social media performance.
- Develops and maintain corporate website content is up to date per marketing activity.
Welfare
สวัสดิการ
- บ้านพัก
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- Officer check / Service charge
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.07.2019
Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 70,001 - 80,000
register
12.07.2019
IT SUPERVISOR
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
11.07.2019
Thai Cook
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.07.2019
ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
04.07.2019
Chief Engineer [หัวหน้าแผนกช่าง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
27.06.2019
HR and Training Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register