×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.03.2019 | Viewers 757
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Krabi
กระบี่

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Minimum 1-2 years experience in position
-Generation age between 23-38 years
-Thai nationality
-Good attitude
-Team work
-Service Mind
-Good communication in English
-To carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned

- เพศชาย/หญิง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง
- มีทัศนะคติที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักงานบริการ
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- มีความตั้งใจทำงาน และสามารถทำงานเป็นกะได้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2019
Secretary of Director of Sales & Marketing/ Sales Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
21.06.2019
One Touch Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.06.2019
Resort Host
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.06.2019
Night Resort Host/ Night supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.06.2019
Sous Chef (Italian cuisine)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2019
Chef de Partie (Main Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2019
Chef de Partie (Hot Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2019
Chef de Partie (Poda Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2019
Chef de Partie (Pastry)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register