×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.04.2019 | Viewers 1,742
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Proven management abilities and knowledge in
sales and marketing and operations in hotel.
- Minimum 1 years of experience in sales and marketing.
- Dynamic, outgoing, pleasant, able to motivate and control staff.
- Fluent in English and preferably can speak some local dialects.
- Have been work closely with agent account background
Job Details
รายละเอียดงาน
- Responsible for Corporate and Travel Agent Room Sales for the hotel.
- Clear understanding of the hotels business strategies then set goals and to determine action plans to meet those goals.
- Update action plans and financial objectives quarterly.
- Identify new markets and business opportunities and increase sales.
- Represent Hotels in various events and exhibition.
- Implements all sales action plans related to my market areas as outlined in the marketing plan.
- Conducts daily sales calls and arrange site inspection trips to hotels by corporate clients.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.06.2019
Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Accounting officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register