×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 1,178
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว,อาหารและโภชนาการ,ทรัพยากรบุคคล,ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน,ภาษาเกาหลีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
3. มีเอกสารขออนุเคราะห์จากสถาบันอย่างถูกต้อง
4. ฝึกระยะเวลา 60 วันขึ้นไป
Welfare
สวัสดิการ
1. มีค่าตอบแทนเป็นเงินให้
2. หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามจะพิจารณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.06.2019
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
07.06.2019
Sales and Marketing Manager [OTA , E-Commerce]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.06.2019
Business Development Officer(Speak Chinese)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.05.2019
Sale and Marketing Manager [Corporate and Leisure]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register