×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.01.2019 | Viewers 843
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสายงานเป็นระดับ ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2.เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3.สามารถเก็บความลับได้
4.มีความคล่องตัว ไหวพริบปฏิพานดี
5.สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่บุคลากรในแผนกอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายและกฏระเบียบต่างๆของบริษัทฯ
2. ควบคุมดูแลงานในแผนกและในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ดำเนินการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น การสรรหา คัดเลือกใบสมัคร การเตรียมสัมภาษณ์เบื้องต้น
4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ทางด้านสวสดิการและแรงงานสัมพันธ์
5. จัดเตรียมการประมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระหว่างทดลองงานและประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี
6.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Welfare
สวัสดิการ
1.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
2.หอพักพนักงาน
3.มีเซอร์วิสฯแรกเข้า
4.ผ่านทดลองงานปรับเบี้ยขยัน
5.กองทุนประกันสังคม อาหารให้ทานฟรี 4 มื้อ เครื่องแต่งกายตามระเบียบบริษัทฯ วันหยุดประเพณีตามกฏหมายกำหนด วันหยุดประจำสัปดาห์เดือนละ 6 วัน หยุดวันเกิด พักร้อน ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัสประจำปี และอื่นๆ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 ชลบุรี
เว็บไซต์ : http://www.wowbangsaen.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.01.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.01.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.01.2019
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
11.01.2019
Guest Service Manager (WHEELER BED & BIKE)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
11.01.2019
Barista (พนักงานทำกาแฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
ช่างสระน้ำ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Waiter / Waitress
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Supervisor Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Demi-Chef
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Reservation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำ WHEELER BED&BIKE)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Sous Chef (ยุโรป) ประจำ WHEELER BED & BIKE
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Sales Manager (กรุงเทพฯ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Human Resource Manager (THE TIDE RESORT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Sales Manager (THE TIDE RESORT) Office ชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
11.01.2019
Hotel Manager (SKY GUESTHOUSE) บางแสน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Florist (พนักงานจัดดอกไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register