×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.01.2019 | Viewers 1,073
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสายงานเป็นระดับ ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2.เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3.สามารถเก็บความลับได้
4.มีความคล่องตัว ไหวพริบปฏิพานดี
5.สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่บุคลากรในแผนกอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายและกฏระเบียบต่างๆของบริษัทฯ
2. ควบคุมดูแลงานในแผนกและในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ดำเนินการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น การสรรหา คัดเลือกใบสมัคร การเตรียมสัมภาษณ์เบื้องต้น
4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ทางด้านสวสดิการและแรงงานสัมพันธ์
5. จัดเตรียมการประมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระหว่างทดลองงานและประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี
6.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Welfare
สวัสดิการ
1.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
2.หอพักพนักงาน
3.มีเซอร์วิสฯแรกเข้า
4.ผ่านทดลองงานปรับเบี้ยขยัน
5.กองทุนประกันสังคม อาหารให้ทานฟรี 4 มื้อ เครื่องแต่งกายตามระเบียบบริษัทฯ วันหยุดประเพณีตามกฏหมายกำหนด วันหยุดประจำสัปดาห์เดือนละ 6 วัน หยุดวันเกิด พักร้อน ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัสประจำปี และอื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
07.06.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
07.06.2019
Sales Manager (กรุงเทพฯ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.06.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.06.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.06.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register