×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.11.2018 | Viewers 2,746
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Lao
ประเทศลาว

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
At least Bachelor degree in a relate file.
- Minimum 2-3 years experiences in a similar role 3/4 star hotel environment.
- Self Motivate, Strong team player.
- Able to work at Laos, PDR.
Job Details
รายละเอียดงาน
Develop working knowledge of all Finance Division positions as they relate to the overall workflow of the Finance Division reporting system.
- Possess in-depth knowledge of all revenue centre procedures.
- Be knowledgeable in staff planning and compilation of work schedules to ensure that reports are prepared accurately and on time.
- Maintain proper internal control procedures and advised Director, Finance of any changes which he/she considers advisable, such as changes in the distribution of the accounting Team Member workload or adoption of new forms or procedures.

Welfare
สวัสดิการ
- Accommodation
- Service Charge
- Staff Meal
- Uniform
- Insurance

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---