×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.06.2019 | Viewers 1,726
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Welfare
สวัสดิการ
Team Member- s Welfare
1. Service Charge
2. Performance Bonus
3. Meal Allowance
4. Provident Fund
5. Birthday Leave and Gifts
6. 8 Days off per month
7. Medical and Life Insurance
8. Annual Medical Check Up
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2019
Student Trainee, Bell Service & Concierge
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Student Trainee, Finance & Accounting
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Student Trainee, Reservation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Student Trainee, Housekeeping
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Assistant Distribution Manager (E-Commerce)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Sales Manager (Wholesales)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register