×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.02.2019 | Viewers 924
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศหญิง อายุ 30-40ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป

มีประสบการณ์การทำงานในส่วนงานแผนกแม่บ้านโดยตรงไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

บุคคลิกภาพดี มีความคล่องตัว คล่องแคล่วว่องไว

มีความอดทนสูง สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สามารถทำงานเอกสารโดยใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์ทางด้านห้องผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. จะต้องมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับงานแม่บ้านทั้งหมด เช่น ทักษะการปูเตียง ,การทำความสะอาด,การใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาความสะอาด, รวมไปถึงสามารถฝึกสอนพนักงานแม่บ้านให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
2. รับ Housekeeping Report ประจำวันจากแผนกต้อนรับ พร้อมสอบถามรายละเอียดพิเศษอื่นๆ จากแผนกต้อนรับเพื่อนำไปแจ้งพนักงานแม่บ้าน และนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจเช็คว่าพนักงานแม่บ้านได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งรายละเอียดนั้นหรือไม่
3. อ่านสมุด Log book ของรอบบ่ายประจำแผนกแม่บ้านทุกวัน เพื่อดูว่ามีประเด็นไหนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราต้องเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อไป
4. ต้องมั่นใจและคงไว้ซึ่งในเรื่องมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพของการรักษาความสะอาด
5. ต้องตรวจเช็คห้องว่างทั้งหมด , ห้อง Arrival ทุกห้อง และต้องแน่ใจว่าทุกอย่างต้องดีพร้อมสมบรูณ์ที่สุด
6. ต้องแน่ใจว่าสถานที่ต่างๆสำหรับบริการลูกค้า และห้องเก็บของต่างๆ สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา
7. จะต้องมีการประสานงานกับแผนกต้อนรับ หรือกับลูกค้า เกี่ยวกับรายการพิเศษที่ลูกค้าร้องขอหรือต้องการ
8. ต้องแน่ใจว่าทุกเนื้อที่บริเวณที่รับผิดชอบในโรงแรมต้องสะอาดตลอดเวลา
9. ต้องแน่ใจและตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ของใช้สำหรับลูกค้ามีพร้อมและอยู่ในสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
10. ต้องแน่ใจว่าพนักงานแม่บ้านทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามหน้าที่การทำงานของตนเอง
11. ต้องเป็นผู้ฝึกสอน และชี้แนะให้พนักงานใหม่ ต้องบอกถึงแนวทางในการปรับตัวให้สอดคล้องอย่างเหมาะสม มีการสอนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานใหม่
12. ต้องแน่ใจว่าทุกรายการของที่ลูกค้าลืม ถูกจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม มีการจดบันทึกอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
13. ต้องรู้เสมอว่า ผ้าลินิน ,ผ้าขนหนูทุกประเภท เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน หรือสินค้าต้องดูแลรักษา
14. ฝึกสอนพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานในทุกด้าน
15. ต้องแน่ใจว่าการแจกจ่ายงานในแต่ละวัน แต่ละส่วนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และพนักงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องสมบรูณ์ที่สุด
16. จะต้องมีการติดตามและรายงานความเป็นไปของห้องพัก ในกรณีที่มีงานช่าง ให้กับ Operation manager รับทราบ
17. จะต้องมีการตรวจเช็คจำนวนผ้าลินินทุกชนิดที่ใช้ในโรงแรมเป็นประจำทุกเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
29.04.2019
HK Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.04.2019
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register