×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.02.2019 | Viewers 786
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Knowledge about the process of serving food and beverages.
- A minimum of 6 months experience as F&B Services in a hotel.
- A good command of English.
- A good posture, a smiling nature, and a proven ability to learn English, are definite advantages.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Maintain good eye contact and posture with the guest at all times, without leaning
- Ensure a thorough knowledge of all food & beverage items and know how to describe them to guests, as well as their basic ingredients and method time of preparation, as well as various prices.
- Understand and follow the procedures for correct service of wines and beverages, and be knowledgeable of wines
- Responsible for proper table settings of each particular meal period. Check that all items, including ashtrays, salt and pepper, pot plant and sugar cruet are clean and arranged as per standard. All table items should be spotless and glass and silverware shining.
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Duty Meals
- Uniforms
- Life Insurance
- Social Security
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---