×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.04.2019 | Viewers 1,561
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- 2 years experience in the guest services, front desk, or related professional area
- Speak with others using clear and professional language; prepare and review written documents accurately and completely; answer telephones using appropriate etiquette.
- Develop and maintain positive working relationships with others.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Process all guest check-ins, verifying guest identity, form of payment, assigning room, and activating/issuing room key.
- Set up accurate accounts for each guest according to their requirements.
- Secure payment prior to issuing room key, verify/adjust billing.
- Compile and review daily reports/logs/contingency lists. Complete cashier and closing reports.
- Supply guests with directions and property information.
- Accommodate guest requests, contacting appropriate staff if necessary.
- Follow up to ensure requests have been met. Process all payment types, vouchers, paid-outs, and charges.
- Count and secure bank at beginning and end of shift.
- Obtain manual authorizations and follow all Accounting procedures.
- Assist management in training, evaluating, counseling, motivating and coaching employees; serve as a role model and first point of contact of the Guarantee of Fair Treatment/Open Door Policy process.
- Develop/maintain positive working relationships; support team to reach common goals; listen and respond appropriately to employee concerns.
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Duty Meals
- Uniforms
- Life Insurance
- OPD/Dental
- Provident Fund
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---