×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.11.2018 | Viewers 1,970
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ตำแหน่ง Front office
-เพศชาย และ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และใช้ระบบ comanche เป็น ทางโรงแรม (**จะได้รับการพิจารณาพิเศษ**)
-สามารถทำงานเข้ากะได้ (ช่วงเช้า,บ่าย, และกลางคืน)
-มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีใจรักงานบริการ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
-มีบุคคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย
-มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-ช่างสังเกต เรียนรู้เร็ว
-มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง Front office
-ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ที่มาเข้าพัก
-คอยให้บริการลูกค้า และรับจองห้องพัก
-ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักของโรงแรม
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน เขียน และพูด
-ติดต่อประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
-ตอบรับอีเมล์ลูกค้า และติดต่อลูกค้าทางโซเชียล
-ดำเนินการตามขั้นตอนในการลงทะเบียน และจัดเตรียมคีย์การ์ดห้อง
-ตอบข้อซักถามของแขก
-เตรียมใบเสร็จรับเงิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแขก ซึ่งมีตั้งแต่ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการรับเงินค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายจากแขก
-ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ให้ทราบเพื่อเตรียมห้อง การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
-ติดต่อกับฝ่ายแม่บ้านให้ตรวจดูแลห้องพักแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบถ้วน
-อาจช่วยทางโรงแรมขายบริการต่างๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไว้บริการอีกด้วย
Welfare
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-บ้านพัก
-งานเลี้ยงปีใหม่
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---