×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.05.2019 | Viewers 1,083
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Male / Female
- Good command in both spoken and written English.
- Should have pleasing personality.
- Excellent guest service skill.
- Good knowledge of food and beverage service.
- Diploma or degree in Hotel Management or related field. Familiar with Point of sale systems, MS office.
- Has a good knowledge of menu and presentation standards.
- Able to answer any questions regarding menu and assist with menu selections.
- Able to anticipate any unexpected guest need and reacts - promptly and tactfully.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Communicate with the kitchen regarding any menu questions, the length of wait and product availability.
- Communicate additional meal requirements, allergies, dietary needs, and special requests to the kitchen.
- Check with guests to ensure satisfaction with each food course and beverages.
- Reviews order dockets ensuring accurate and timely preparations for order requirements accordingly.
- Ensures that hotel brand standards and SOP's are consistently implemented.
- Conducts monthly inventory checks on all operating equipment and supplies.
- Take an active role in coaching and developing junior staff.
- Always applies service techniques correctly at all times, and serving Food & Beverage items with enthusiasm.
- Any other duties related to food and beverage service assigned by the manager.
Welfare
สวัสดิการ
- Fixed service charge 7,000 THB/month for Pre Opening period!
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Provident fund
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.05.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.05.2019
Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Houseman Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
House Services Clerk [ธุรการแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Bellman
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
Bartender Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.05.2019
Revenue & E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register