×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.03.2019 | Viewers 550
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศ ชาย
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม หรือสาขาที่เกียวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านบริการงานต้อนรับส่วนหน้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีบุคลิกภาพดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน
6. มีใจรักงานบริการ
7. มนุษยสัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลรับจองห้องพัก
- ลงทะเบียนผู้เข้าพัก
- ประสานงานแผนกแม่บ้านเรื่องจัดเตรียมห้องพัก
- ทำงานภายใต้การควบคุม ผู้จัดการแผนกห้องพัก
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร 3 เวลา
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---