×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.05.2019 | Viewers 1,039
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Overseas
ต่างประเทศ

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Minimum of 1 years experience at CDP level in Thai cuisine in 5 star hotel.
2. Have a strong working knowledge of Thai Cuisine is a big plus.
3. Strong understanding of Food Hygiene Standard/HACCP
4. Proven track record of cost control including food, equipment, labor and waste to meet the food quality goals and the hotels financial goals.
5. Demonstrate strong leadership skill.
Job Details
รายละเอียดงาน
Act as an assistant to Head Chef of Thai Kitchen to communicate food consistency and quality. Daily check of all mis-en-place to ensure freshness and quality standard. Assign and follow up tasks as dictated by business volumes. Promote and ensure proper health and safety at all time. Strive to maintain and improve all food preparations and presentations
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
Room Attendant (Dusit Hospitality Services)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Cleaner [พนักงานทำความสะอาด]
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2019
Brand and Social Media Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2019
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.06.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.06.2019
Accountant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.06.2019
Marketing Service Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register