×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.12.2018 | Viewers 113
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศ : ชาย / หญิง อายุ : ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป สาขา : ไม่จำกัด
ประสบการณ์ : พิจารณานักศึกษาจบใหม่

ความสามารถและคุณสมบัติอื่น
1. มีความรู้และสนใจด้านกาแฟ
2. รักงานบริการ มี Service Mind
3. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพูดคุย มนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ทำงานเป็นกะ ตามที่บริษัทกำหนดได้
6. สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
7. มุ่งมั่นที่จะเป็นบาริสต้าที่ดีในอนาคต
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับออร์เดอร์ จัดเตรียมและทำเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า ให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
2. ตรวจรับ ตรวจเช็ค บริหารจัดการวัตถุดิบหรือสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมของร้าน ก่อนและหลังจากบริการลูกค้า
4. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานเสมอ
5. ต้อนรับ ทักทาย แก้ไขปัญหา และแนะนำให้ข้อมูลลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ เมนู และเครื่องดื่มของบริษัทให้แก่ลูกค้า ด้วยความเต็มใจ
6. ศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการขาย การบริการ โปรโมชั่น ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสถานที่ปฏิบัติงาน
7. สรุปยอดขายรายวันและรายเดือน (Daily Sale / Monthly Sale)
8. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- บ้านพักพนักงาน
- อาหารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
- เซอร์วิสชาร์จ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน / เดือน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดในวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- งานเลี้ยงพนักงาน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 ชลบุรี
เว็บไซต์ : http://www.wowbangsaen.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.12.2018
Supervisor Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.12.2018
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.12.2018
ช่างสระน้ำ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.11.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.11.2018
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.11.2018
Waiter / Waitress
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.11.2018
Demi-Chef
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.11.2018
Commis II / Commis I
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.11.2018
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2018
Florist (พนักงานจัดดอกไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2018
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2018
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2018
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2018
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register