×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.02.2019 | Viewers 998
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศ : ชาย / หญิง อายุ : ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป สาขา : ไม่จำกัด
ประสบการณ์ : พิจารณานักศึกษาจบใหม่

ความสามารถและคุณสมบัติอื่น
1. มีความรู้และสนใจด้านกาแฟ
2. รักงานบริการ มี Service Mind
3. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพูดคุย มนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ทำงานเป็นกะ ตามที่บริษัทกำหนดได้
6. สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
7. มุ่งมั่นที่จะเป็นบาริสต้าที่ดีในอนาคต
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับออร์เดอร์ จัดเตรียมและทำเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า ให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
2. ตรวจรับ ตรวจเช็ค บริหารจัดการวัตถุดิบหรือสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมของร้าน ก่อนและหลังจากบริการลูกค้า
4. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานเสมอ
5. ต้อนรับ ทักทาย แก้ไขปัญหา และแนะนำให้ข้อมูลลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ เมนู และเครื่องดื่มของบริษัทให้แก่ลูกค้า ด้วยความเต็มใจ
6. ศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการขาย การบริการ โปรโมชั่น ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสถานที่ปฏิบัติงาน
7. สรุปยอดขายรายวันและรายเดือน (Daily Sale / Monthly Sale)
8. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- บ้านพักพนักงาน
- อาหารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
- เซอร์วิสชาร์จ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน / เดือน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดในวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- งานเลี้ยงพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.07.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
29.06.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.06.2019
Supervisor Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.06.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register