×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.03.2019 | Viewers 703
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
วางแผนรายการการขายเมนุห้องอาหาร บริหารจัดการทีมงาน สร้างและควบคุมยอดขายของห้องอาหารให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และดูแลตรวจตราการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน และรักษามาตรฐานการบริการให้กับพนักงานในแผนกของโรงแรมให้ทำงานที่ตามกฏระเบียบและมีระบบ ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้
Job Details
รายละเอียดงาน
บุดลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส
พูด เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ห้องอาหาร
หรือในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
มีความตื่นตัวและรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---