×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.04.2019 | Viewers 957
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการ 10 ปีขึ้นไป
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย
- สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน,
ปัญหาและการแก้ไข
- รายงานการขายและ Stock สินค้าของและรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น
- ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด
- จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ค่าล่วงเวลา OT
- เซอร์วิสชาร์ท
- ประกันกลุ่ม สุขภาพ อุบัติเหตุ (หลังผ่านการทดลองงาน)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---