×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 1,470
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phuket
ภูเก็ต

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-bachelor's degree in performing Arts or a similar field is often preferred
- 3 years of relevant prior experience working within a HR Office.
- Good at communication in Thai and English
Job Details
รายละเอียดงาน
Supporting the processing of visas and work permits, Recruitment,Insurance, Licensing, Payroll, Customer Support.
Required Payroll and Benefits Administration
Supporting the processing of payroll, which includes ensuring vacation and sick time are tracked in the system.
Answering payroll questions.
Facilitating resolutions to any payroll errors.
Participating in benefits tasks, such as claim resolutions, reconciling benefits statements, and approving invoices for payment.

Required
Recruitment/
and
termination
New Hire Process
Supporting and participating in recruitment efforts.
Posting job ads and organizing resumes and job applications.
Scheduling job interviews and assisting in interview process.
Collecting employment and tax information.
Supporting background and reference checks.
Preparing new employee files.
Overseeing the completion of compensation and benefit documentation.
Processing Starters, Leavers and Movers (supporting log-in, workstation, email address, etc.)
Conducting benefit enrollment process.
Supporting new employment assessments and probation.

Required
Record Maintenance
Supporting HR files and databases.
Updating and maintaining employee benefits, employment status, and similar records.
Maintaining records related to grievances, performance reviews, and disciplinary actions.
Supporting file audits to ensure that all required employee documentation is collected and maintained.
Supporting payroll/benefit-related reconciliations.
Supporting termination paperwork and assisting with exit interviews.

Desirable
Employee Support
Operating the HR helpdesk process, ensuring timely resolution of employee queries.
Must be adept at problem-solving, including being able to identify issues and resolve programs in a timely manner
Answering employee questions.
Processing incoming mail, office and Telephone requests.
Providing customer service to organization employees.
Maintaining computer system by updating and entering data.
Maintaining calendars of HR management team.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.08.2019
แอดมิน Administrative officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Waitress พนักงานเสริฟหญิง
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Sales Admin
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.08.2019
Cashier
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 70,001 - 80,000
register
23.08.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Waitress
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.08.2019
พนักงานเช็คสต็อค
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register