×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.05.2019 | Viewers 2,981
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
- Base on Petcharavej Hospital. ( ประจำที่โรงพยาบาลเพชรเวช ถนนเพชรบุรี )
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.09.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.09.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.09.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.09.2019
Secretary to Executive Chef ( เลขาฯ เชฟ )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Engineering Store Officer ( พนักงานสโตร์ช่าง )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Secretary to Chief Engineer ( เลขาฯ ช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Commis II
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Fitness Instructor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.09.2019
Night Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.09.2019
ช่างไม้ ( เฟอร์นิเจอร์ )
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
IT Support
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.09.2019
พนักงานดูแลอุปกรณ์ ( คนพิการ )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.09.2019
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register