×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.05.2019 | Viewers 1,162
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- มีประสบการณ์รับจองห้องพักโรงแรมหรือบริษัททัวอย่างน้อย 1 ปีหรืองานรีเชฟชั่นโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เรียนรู้งานได้เร็ว
- มีทักษะด้านการเจรจา เข้าใจงานด้านบริการ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) หากมีทักษะภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,Outlook)
- มีทักษะด้านการใช้อุปกรณ์สำนักงานและจัดการงานด้านเอกสารได้อย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- บริการรับจองห้องพัก ดูแลเอกสารการจองห้องพัก
- ประสานงานงานในแผนกและต่างแผนกในโรงแรม
- ให้ข้อมูลห้องพักและการบริการของโรงแรมกับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อสอบถาม
- งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Uniform
- วันหยุดเดือนละ 6 วัน
- อาหารสำหรับพนักงาน 3 มื้อ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตกฤษ์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- การปรับเงินประจำปี
- กิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.07.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.07.2019
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.07.2019
พนักงานบัญชี AP
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.07.2019
Sales Executive
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.07.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
23.07.2019
Waiter [พนักงานเสริฟชาย]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.07.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register