×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 1,144
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Part-time
ล่วงเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
นักศึกษาที่กำลังหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ฝ่ายบัญชี สามารถติดต่อ HR ได้โดยตรงครับ
Welfare
สวัสดิการ
อาหารฟรี
วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศบริษัท
ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง (รวมเวลาพัก)
โอกาสเติมโบตที่เครือ IHG
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.08.2019
Guest Service Officer [GSO] (Driver Skill) *Male only
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
13.08.2019
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register