×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.02.2019 | Viewers 509
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.03.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.03.2019
Assistant IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.03.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.03.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.03.2019
E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.03.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.03.2019
Room Maid
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.03.2019
Carpenter and Painter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.03.2019
Digital Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.03.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.03.2019
Room Maid (ปฏิบัติงานที่ ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.03.2019
Houseman (ปฏิบัติงานที่ ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.03.2019
General Technician (ปฏิบัติงานที่ ศรีนคริทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.03.2019
Guest Service Agent (ปฏิบัติงานที่ ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.03.2019
Food and Beverage Manager (ปฏิบัติงานที่ ซ.ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.03.2019
Pool Attendant (ปฏิบัติงานที่ ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register