×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.02.2019 | Viewers 674
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี บุดลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ห้องอาหาร หรือในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป มีความตื่นตัวและรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.สามารถวางแผนการขาย และเมนุของห้องอาหาร
2.ควบคุมต้นทุนของอาหาร
3.บริหารจัดการทีมงาน
4.สร้างและควบคุมยอดขาย ของห้องอาหารให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
5.ดูแลตรวจตราการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
6.รักษามาตรฐานการบริการให้กับพนักงาน
Welfare
สวัสดิการ
- อาหารในระหว่างประฏิบัติหน้าที่
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักร้อน
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.05.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.05.2019
Sales Manager (กรุงเทพฯ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
29.04.2019
Commis II
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.04.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.04.2019
Commis I (อาหารจีน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.04.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.04.2019
Demi Chef Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.04.2019
Chef De Partie Bakery
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register