×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.02.2019 | Viewers 758
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Sukhothai
สุโขทัย

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์การทำงานหน้าฟร้อนอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานบริหารคือ FOM หรือขั้นต่ำคือ Supervisor หรือ Assis. FOM อย่างน้อย 3 ปี
- สื่อสารภ่ษาอังกฤษได้ดีมาก
- ฝ่านการเทรน service minded จากวงการการโรงแรมมาเป็นอย่างดี
- มีความสุขุม นิ่ง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Job Details
รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการระบบการทำงานในทีมฝ่ายต้อนรับ
- เข้าประชุมทีมหัวหน้าแผนกโรงแรม ส่งต่อข้อมูลไปยังทีมตนเอง
- แก้ปัญหาหน้างานในส่วนของงานต้อนรับลูกค้าทุกประเภท
- ควบคุมดูแลเทรนพนักงานต้อนรับ
- จัดตารางการทำงานของฝ่ายพนักงานต้อนรับ รปภ และทีมสปา
- ควบคุมการทำยอดขายในส่วนสปา ทัวร์ และทรานสปอร์ต
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---