×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.06.2020 | Viewers 2,942
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีประสบการณ์กประสานงานการขายหรือในตำแหน่งงานธุรการอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี (MS Office)
- ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
- มีการจัดการที่ดีและมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยวาจาและการเขียนที่ดีเยี่ยม
มีใจรักงานบริการ
มีบุคลิกภาพที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
Responsibilities
- Coordinate sales team by managing schedules, filing important documents and communicating relevant information
- Ensure the adequacy of sales-related equipment or material
- Respond to complaints from customers and give after-sales support when requested
- Store and sort financial and non-financial data in electronic form and present reports
- Handle the processing of all orders with accuracy and timeliness
- Inform clients of unforeseen delays or problems
- Monitor the team- s progress, identify shortcomings and propose improvements
- Assist in the preparation and organizing of promotional material or events
- Ensure adherence to laws and policies

Welfare
สวัสดิการ
ยูนิฟอร์ม 3 ชุด
เงินค่าCompensations
ประกันชีวติ /ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
วันหยุดประจำปี
วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.07.2020
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
22.06.2020
Guest Service Attendant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
22.06.2020
Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
22.06.2020
Chef and B Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 60,001 - 70,000
register
22.06.2020
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
22.06.2020
Workshop Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
22.06.2020
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
22.06.2020
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register