×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.07.2019 | Viewers 1,794
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Phangan
เกาะพะงัน

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รับ-จ่าย
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี
- มีความซ่ื่อสัตย์ สุจริต ระเอียด รอบคอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง
จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีลูกหนี้ รายรับ-รายจ่าย
จัดทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
จัดทำบัญชี ลูกหนี้รายตัว
จัดทำบัญชีเพื่อส่งผู้บริหารและสำนักงานบัญชี
จัดทำบัญชีเงินเดือนและประกันสังคม
นำส่งภาษี และประกันสังคม
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- ที่พักอาศัย
- อาหาร 3 มื้อ
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---