×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.03.2019 | Viewers 881
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
สำเร็จการศึกษารัดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ หรือจบด้านการโรงแรมในระดับปวส.
มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านงานบริการ/การโรงแรม ในตำแหน่ง Service Supervisor หรือสูงกว่า
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้งาน Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
มีความเป็นผู้นำ
รักงานบริการ
มีความอดทนสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความละเอียดลอบคอบ ช่างสังเกตุ
มีภาวะผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบควมคุมดูแลการ
ให้บริการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้
มาตรฐานและคุณภาพของอาหารเครื่องดื่ม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
และให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ใช้บริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งการบริหารงาน
และประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธฺภาพ
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินต่าบริการ Service Charge
2.อาหารพนักงาน
3.เรื่องแบบพนักงาน
6.วันหยุดประจำเดือน วันหยุดพักผ่อนปี วันหยุดประเพณี
7.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
8.เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ปรับเงินเดือนประจำปี สวัสดิการประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.07.2019
Commis 1
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Bartender
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Demi Chef ครัวร้อน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 7 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.07.2019
General Manager [ผู้จัดการทั่วไป]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Sale Manager /Government
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
บาริสต้า
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
ผู้จัดการร้านกาแฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register