×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 521
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ในงานทำความสะอาด หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีมาตรฐานของสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
- สามารถทำงานโดยลำพัง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ตรงต่อเวลา และสามารถบริหารเวลาได้ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

สนใจสมัครติดต่อ
คุณสุวณี
โทร 081-839-1450
E-mail : Suwanee.Taweesubumporn@sodexo.com
Job Details
รายละเอียดงาน
- ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ
- ควบคุม ดูแลสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดตามระเบียบความปลอดภัย
- ยึดถือตารางการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานภายในเวลาที่กำหนด
- รายงานปัญหาต่าง ๆ ให้หัวหน้างานทราบ (ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาด ความเสียหายต่าง ๆ) ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอาไว้อยู่เสมอ

Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินพิเศษ/ เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.04.2019
พนักงานทำความสะอาด ประจำสาขายูนิลีเวอร์ (ลาดกระบัง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.04.2019
Administrator ประจำสาขาพื้นที่ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.04.2019
ช่างเทคนิค ดูแลงานระบบอาคาร (ประจำสาขาพื้นที่ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.04.2019
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (สาขาสุรวงศ์ บางรัก)
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.04.2019
Technician ประจำสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.04.2019
Receptionist (Temp 3 months) ประจำสำนักงานใหญ่ เอกมัย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
12.04.2019
Technician ประจำสาขา P&G (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register