×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.01.2019 | Viewers 368
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี
2. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีของโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม EASYFO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบสูงและมีภาวะความเป็นผู้นำ
6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.รับผิดชอบโรงแรมทั้งระบบและปิดงบ รายเดือน รายปี ได้
2.ตรวจสอบเอกสาร ดูแลระบบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบ สํานักบัญชีและสรรพากร
3.กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร
4.ควบคุม และตรวจสอบการรับ รายจ่าย
5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่าง ๆ
6.ควบคุมดูแลและจัดการด้านต้นทุนสินค้า
Welfare
สวัสดิการ
-บ้านพักพนักงาน
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-ประกันสังคม
-อาหารพนักงาน
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เซอร์วิสชาร์ต
-วันหยุดประจำสัปดาห์
-วันหยุดประเพณี
-วันหยุดพักร้อน
-ปรับประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.07.2019
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
29.06.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.06.2019
Supervisor Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.06.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register